Πιστοποιημένος Αντιπρόσωπος STIHL στην Σύρο: ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τάλαντα Σύρου, τηλέφωνο 22810 88074