Σε αυτή την εκπομπή, μαζί μας ήταν:

Σπύρος Βαρθαλίτης, πρόεδρος Κ.Σ.Σύρου

Κώστας Καλούδης, γ. γραμματέας Κ.Σ.Σύρου 

Βασίλης Μαυρογιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας

Βαγγέλης Παπαδοκοτσώλης, ελεύθερος επαγγελματίας

Χρήστος Μητσάκος, ελεύθερος επαγγελματίας

 

31 Αυγούστου 2018